Hvernig skal staðið að starfslokum starfsmanna hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga

Námskeið haldið föstudaginn 8. apríl 2016, kl. 9:00-12:30

í húsnæði Menntavísindasviðs HÍ, Stakkahlíð, stofu H204 – Hamar.

SKRÁNING Á NÁMSKEIÐIÐ
Verð:  kr. 15.900-

Námskeiðið stendur einnig til boða í fjarnámi fyrir starfsmenn ríkis og sveitarfélaga sem starfa á landsbyggðinni.

Umsjónarmaður og fyrirlesari er Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.
Markhópur: Stjórnendur og starfsmenn hjá stofnunum ríkisins og sveitarfélaga sem koma að undirbúningi og ákvörðun um ráðningu og starfslok í opinbert starf, sem að öðrum ákvörðunum í starfsmannamálum.  
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist haldgóða þekkingu á því hvernig standa ber að öllum helstu ákvörðunum í málefnum opinberra starfsmanna samkvæmt lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Fjallað verður um hvaða lagalegu mörk stjórnunarvaldi yfirmanna eru sett og þær reglur sem gilda um starfslok opinberra starfsmanna. Umfjöllunin verður studd dæmum um framkvæmd laganna og þá m.a. vísað til dóma Hæstaréttar og álita umboðsmanns Alþingis.
Námskeiðið tekur m.a. á eftirfarandi álitaefnum: Svigrúm stjórnenda til að gera breytingar á verkefnum opinberra starfsmanna, skyldur starfsmanna hjá hinu opinbera, hvernig á að taka á málum þegar starfsmaður sinnir starfi sínu á ófullnægjandi máta og brottvikning starfsmanns.  Fjallað er um lagalegar afleiðingar mistaka við að taka á þessum málum.  Þátttakendur fá yfirlit yfir helstu álitamál i tengslum við starfsmannastjórn hjá hinu opinbera og möppu með helstu dómum og álitum umboðsmanns sem vitnað er til í námskeiðinu.

Kjartan Bjarni Björgvinsson er cand.jur. frá Háskóla Íslands og með meistarapróf frá London School of Economics and Political Science 2006. Kjartan starfaði sem aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis frá árinu 2006 til 2009 og sem lögfræðingur við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg frá 2009 til 2015. Kjartan hefur kennt stjórnsýslurétt og opinberan starfsmannarétt við Háskóla Íslands frá 2004. Hann var skipaður héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur í apríl 2015.
 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is