Upplýsingaréttur almennings: Framkvæmd og túlkun upplýsingalaga

Upplýsingaréttur almennings: Framkvæmd og túlkun upplýsingalaga nr. 50/1996

Námskeið haldið í samstarfi Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála, forsætisráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og Félags forstöðumanna ríkisstofnana.

Dagsetning:  22. nóvember kl. 13.00-17.00

Verð: 11.800 kr.

Skráning á námskeiðið

Staðsetning: Húsnæði Endurmenntunarstofnunar HÍ við Dunhaga

Kennari: Kjartan Bjarni Björgvinsson, lögfræðingur við EFTA dómstólinn í Luxemburg.

Markhópur:  

  • Stjórnendur hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga, sem þurfa að skipuleggja öðlast yfirsýn um það hvernig ber almennt að vinna úr beiðnum sem berast á grundvelli laganna og hvaða kröfur slíkt gerir til stofnunar þeirra.
  • Starfsmenn stjórnsýslunnar sem leysa þurfa úr álitaefnum um hvort veita eigi aðgang að upplýsingum.
  • Fjölmiðlamenn, fræðimenn og allir aðrir sem áhuga hafa á að nýta sér lögin til að kynna sér gögn og upplýsingar í vörslum stjórnvalda.

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist haldgóða þekkingu á því hvaða rétt almenningur á til aðgangs að upplýsingum samkvæmt upplýsingalögum nr. 50/1996. Fjallað verður um það hvenær lögin gilda og hvaða undanþágur eru frá meginreglunni um rétt almennings til aðgangs. Umfjöllunin verður studd dæmum um framkvæmd laganna og þá m.a. vísað til úrskurða úrskurðarnefndar um upplýsingamál, dóma Hæstaréttar og álita umboðsmanns Alþingis. Ennfremur kynnt áform um endurskoðun laganna með hliðsjón af þeirri reynslu sem fengist hefur.

Kennsluefni: Þátttakendum verða látin í té ítarleg yfirlit yfir öll helstu álitamál í tengslum við framkvæmd upplýsingalaga sem þeir geta nýtt sér í daglegum störfum að loknu námskeiði. Þá munu þeir fá möppu með öllum helstu úrskurðum og dóma sem gengið hafa á sviði upplýsingalaga og vitnað verður til í námskeiðinu.

Nánar um efni námskeiðs:

Á námskeiðinu verður m.a. fjallað um eftirfarandi álitaefni í tengslum við beitingu upplýsingalaga:

  • Um hvaða starfsemi ríkis og sveitarfélaga gilda lögin? Gilda þau um eignarhald hins opinbera á fyrirtækjum og að hvaða marki?
  • Hvernig á að setja fram beiðni um aðgang að gögnum? Er hugsanlegt að lögin geri of ríkar formkröfur í þessu efni?
  • Hvenær er réttlætanlegt fyrir stjórnvöld að synja beiðnum um upplýsingar? Hver er munurinn á upplýsingum sem stjórnvöldum er heimilt en ekki skylt að láta af hendi samkvæmt lögunum og upplýsingum sem stjórnvöld bera þagnarskyldu um?
  • Hvert geta menn leitað þegar beiðni þeirra um upplýsingar er synjað?
  • Hvernig eiga stjórnvöld að standa að skráningu mála þannig að upplýsingalögin hafi tilætluð áhrif?

Í kennslunni verður að verulegu leyti stuðst við raunhæf dæmi og verkefni þannig að þátttakendur öðlist færni í því að leysa sjálfir úr þeim viðfangsefnum sem koma til kasta þeirra á grundvelli upplýsingalaga.

Fyrirlesari: Kjartan Bjarni Björgvinsson lauk lagaprófi frá Háskóla Íslands 2002 og meistaraprófi frá London School of Economics and Political Science 2006. Hann starfar nú sem aðstoðarmaður dómara við EFTA-dómstólinn í Lúxemborg, áður sem lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis 2002-2005 og sem aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingis frá árinu 2006 til 2009. Kjartan hefur verið stundakennari í við Háskóla Íslands frá 2003 og Háskólann á Bifröst frá 2005. 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is