Stjórnsýsluréttur, 26. janúar – 4. mars 2015

Stjórnsýsluréttur fyrir starfsmenn stjórnsýslu ríkisins, ráðuneyta og stofnana, Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga -námskeið 26. janúar – 4. mars 2015

Í ellefta skiptið bjóða forsætisráðuneytið og Reykjavíkurborg í samvinnu við Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála og Félag fostöðumanna ríkisstofnana upp á sex vikna námskeið um stjórnsýslulögin og stjórnsýslurétt fyrir þá starfsmenn ríkisins (ráðuneyta og ríkisstofnana) og starfsmenn sveitarfélaga, sem koma að meðferð mála og undirbúningi ákvarðana í stjórnsýslunni. Þótt námskeiðið sé fyrst og fremst ætlað ólöglærðum getur það einnig nýst lögfræðingum til upprifjunar. Nemendur munu hlýða á fyrirlestra, taka þátt í umræðum og lesa kennslurit. Eftir atvikum verður varpað upp stuttum raunhæfum verkefnum sem farið verður sameiginlega yfir í tímum.

Einnig er hægt að taka námskeiðið í fjarnámi 

Kennarar: Umsjónarmaður og aðalkennari er Hafsteinn Þór Hauksson, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Aðrir kennarar eru Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis, Berglind Bára Sigurjónsdóttir, skrifstofustjóri hjá umboðsmanni Alþingis, Særún María Gunnarsdóttir, lögfræðingur hjá umboðsmanni Alþingis og Hafsteinn Dan Kristjánsson, aðstoðarmaður umboðsmanns Alþingi.

Tími- kennsluefni- verð: Kennt verður í alls 54 kennslustundir, í 12 skipti tvisvar í viku að jafnaði á mánudögum og miðvikudögum milli kl. 13:00- 16:00. Í þriðju viku námskeiðsins er þó kennt þriðjudag og miðvikudag, 10. og 11. febrúar. Námskeiðið hefst 26. janúar og lýkur 4. mars.Þátttökugjald er kr. 54.900, -. Innifalin eru ljósrituð kennslugögn, en nemendur afli sjálfir fræði- og kennslurita, sem líklega eru flest til hjá viðkomandi stofnun eða fást keypt í Bóksölu stúdenta (sjá lista hér að neðan).

Hér má sjá kennsluáætlun námskeiðsins

Staðsetning: Kennt verður í húsnæði Endurmenntunar HÍ við Dunhaga.  

Á námskeiðinu verður farið yfir málsmeðferðarreglur sem notaðar eru við töku stjórnvaldsákvarðana á fyrsta stjórnsýslustigi. Helstu lög sem kennd verða eru: Stjórnsýslulög nr. 37/1993 og upplýsingalög nr. 140/2012. Einnig er vikið að lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og gerð grein fyrir óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins.

Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur öðlist skilning og nái tökum á helstu réttarreglum um meðferð stjórnsýslumála þar sem taka á stjórnvaldsákvarðanir. Því meginmarkmiði má skipta upp í tvö undirmarkmið:

1. Þekking / skilningur

•    Að nemendur þekki meginhugtök stjórnsýsluréttarins

•    Kunni þær meginreglur sem stjórnsýslukerfi ríkisins er byggt á.

•    Kunni þær málsmeðferðarreglur sem fylgja ber við töku stjórnvaldsákvarðana.

•    Öðlist innsýn í meginvandamál stjórnsýslunnar við meðferð stjórnsýslumála og geri sér grein fyrir þeim leiðum sem eru færar til þess að leysa þau.

2. Færni / leikni

•    Nemendur nái valdi á því að beita málsmeðferðarreglum stjórnsýslu¬réttarins.

•    Nemendur gera raunhæf verkefni sem farið verður yfir í tíma.

•    Nemendum ber að taka virkan þátt í umræðum í tímum

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is